Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.

01.07.2019 r.