Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.

Termin składnia ofert: 08.07.2019 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

 

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania