Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie – II postępowanie.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienie nr 1

 

OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ZAKTUALIZOWANE ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Opis przedmiotu Zamówienia

 

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania