Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. godz 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania