Zapytania ofertowe

13.03.2018

Świadczenie usługi 2-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych w miejscowości Kętrzyn administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.03.2018

Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz 31 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.03.2018

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m²,  w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

 

09.03.2018

Remont nawierzchni gruntowych dróg powiatowych nr 1590N w od km 4+850 do km 5+800 oraz nr 1685N od km 2+000 do km 2+320 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

07.03.2018

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby działalności jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.02.2018

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

05.02.2018

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 – II postępowanie

 

24.01.2018

Zakup wraz z dostawą części zamiennych, smarów, olejów i materiałów eksploatacyjnych oraz dokonywanie wszelkich napraw bieżących sprzętu drogowego firmy STIHL, należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w 2018 r.

 

24.01.2018

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg – II postępowanie

 

19.01.2018

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

 

16.01.2018

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg