Zapytania ofertowe

11.10.2018

Przekruszenie gruzu betonowego oraz słupków żelbetowych pochodzących z rozbiórki barier betonowych zlokalizowanych na terenie bazy ZDP w Kętrzynie

 

09.10.2018

Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

 

24.09.2018

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

20.09.2018

Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

24.07.2018

Czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

11.06.2018

Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – III postępowanie

 

05.06.2018

„Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej samowyładowczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.”

 

30.05.2018

Czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

29.05.2018

Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

 

25.05.2018

Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie z podziałem na części (2) – II postępowanie

 

23.05.2018

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

23.05.2018

Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

21.05.2018

Wynajem walca drogowego stalowego wraz z operatorem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

17.05.2018

Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie z podziałem na części (2)

 

15.05.2018

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kętrzynie – II postępowanie

 

07.05.2018

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1711N Aptynty – Asuny – Św. Kamień – Wilczyny – Srokowo (dr.1725N) w miejscowości Św. Kamień

 

30.04.2018

Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do rowów i poboczy na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

 

27.04.2018

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kętrzynie

 

23.03.2018

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby działalności jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie – II postępowanie

 

13.03.2018

Świadczenie usługi 2-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych w miejscowości Kętrzyn administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.03.2018

Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz 31 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.03.2018

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m²,  w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

 

09.03.2018

Remont nawierzchni gruntowych dróg powiatowych nr 1590N w od km 4+850 do km 5+800 oraz nr 1685N od km 2+000 do km 2+320 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

07.03.2018

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby działalności jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

12.02.2018

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

05.02.2018

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 – II postępowanie

 

24.01.2018

Zakup wraz z dostawą części zamiennych, smarów, olejów i materiałów eksploatacyjnych oraz dokonywanie wszelkich napraw bieżących sprzętu drogowego firmy STIHL, należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w 2018 r.

 

24.01.2018

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg – II postępowanie

 

19.01.2018

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

 

16.01.2018

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg