Zapytania ofertowe

02.12.2020 r.

Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z odmuleniem rowów przydrożnych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

16.11.2020 r.

Interwencyjny remont dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

30.10.2020 r.

Przekruszenie gruzu betonowego oraz rozbiórkowej masy asfaltowej zlokalizowanych na terenie bazy ZDP w Kętrzynie.

 

21.10.2020 r

Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie od strony ul. Budowlanej – I etap.

 

05.10.2020 r.

Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

30.09.2020 r.

Remont elektroenergetycznego przyłącza niskiego napięcia NN-04kV do zasilania budynku ciągu garaży Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20.

 

28.08.2020 r.

Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie gałęzi drzew do wysokości skrajni drogowej, wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

 

04.06.2020 r.

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno – Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610.

 

04.06.2020 r.

Utwardzenie poboczy brukowcem w ciągu drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady od km 2+390 do km 2+432 strona lewa oraz od km 2+438 do km 2+490 strona prawa.

 

25.05.2020 r.

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

14.04.2020 r.

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

09.04.2020 r

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m2 w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.

 

23.03.2020r.

Wykonanie przeglądów stanu technicznego nawierzchni dróg i mostów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na części: 

 

20.03.2020r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

18.03.2020r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – II postępowanie

 

11.03.2020 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

19.02.2020 r.

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

 

14.02.2020 r.

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.