Zapytania ofertowe

27.02.2024 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

27.02.2024 r.

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

02.02.2024 r.

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

02.11.2023 r.

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej w ciągu drogi powiatowej nr 3904N, ul. Kochanowskiego w Reszlu.

29.09.2023 r.

Przekruszenie gruzu betonowego oraz rozbiórkowej masy asfaltowej zlokalizowanych na terenie bazy ZDP w Kętrzynie.

13.06.2023 r.

Dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

05.05.2023 r.

Remont drogi powiatowej nr 1980N w miejscowości Frączkowo w km 7+668 do km 7+868.

05.05.2023 r.

Zakup wraz z dostawą dwóch głowic do ścinania poboczy na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

25.04.2023 r.

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

23.03.2023 r.

Odnowienie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

03.03.2023 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparki kołowej oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

02.03.2023 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

23.01.2023 r.

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

16.01.2023 r.

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

26.07.2022 r.

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach
kolejowo – drogowych z podziałem na 2 części:

Część nr 1: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego we wskazanych przez Zamawiającego punktach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Cześć nr 2: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

09.06.2022 r.

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk obiektów mostowych oraz 2 przepustów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

11.05.2022 r.

Odnowienie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

30.03.2022 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparki kołowej oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

28.03.2022 r.

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

25.03.2022 r.

Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

16.03.2022 r.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w latach 2022-2024.

15.03.2022 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

15.03.2022 r.

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

03.02.2022 r.

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

15.09.2021 r.

Dostawa sadzonek drzew, palików oraz taśmy mocującej do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

26.05.2021 r.

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

20.05.2021 r.

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

12.05.2021 r.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.

28.04.2021 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego i usługi przycięcia gałęzi w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

19.04.2021 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

03.03.2021 r.

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

03.03.2021 r.

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

19.02.2021 r.

Dostawa sadzonek drzew, palików oraz taśmy mocującej do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.