Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

Termin składania ofert: 11.02.2022 r., godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.02.2022 r.

Wynik postępowania: