Dostawa i montaż barier ochronnych typu olsztyńskiego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 14.05.2024 r. godz. 10:00

Załączniki:

Zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: