Dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 21.06.2023 r. godz.: 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: