Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 02.06.2021 r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2021 r.

Wynik postępowania: