Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 02.06.2020 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert:

Zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 03.06.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania