Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.

Termin składania ofert: 8.02.2024 r. godz.: 12:00.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: