Dostawa sadzonek drzew, palików oraz taśmy mocującej do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 23.09.2021r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.09.2021 r.

Wynik postępowania: