Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 25.03.2022 r., godz. 12:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.03.2022 r.

Wynik postępowania: