Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 2.02.2023 r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: