Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy PUBLICOMAT pod adresem https://ogloszenia.publicomat.pl/

Bezpośredni link do postępowania:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/546/Remont_czastkowy_grysami_i_emulsja_asfaltowa_nawierzchni_bitumicznych_drog_powiatowych_administrowanych_przez_Zarzad_Drog_Powiatowych_w_Ketrzynie/,