Remont drogi powiatowej nr 1980N w miejscowości Frączkowo w km 7+668 do km 7+868.

Termin składania ofert: 15.05.2023 r. godz. 10:00

Załączniki:

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: