Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.