Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy PUBLICOMAT pod adresem: https://ogloszenia.publicomat.pl/

Bezpośredni link do postępowania: https://ogloszenia.publicomat.pl/notices/preview/00G4CJJZ1J5L8YIQ5Z8NYDALN?tab=1