Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 28.05.2021 r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.05.2021 r.

Wynik postępowania: