Wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych z podziałem na 2 części:

Część nr 1: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego we wskazanych przez Zamawiającego punktach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Cześć nr 2: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 04.08.2022 r. godz.: 12:00

Załączniki:

Część nr 1:

Część nr 2:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania:

Część nr 1:

Część nr 2: