Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy – Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Link do przetargu: