Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Niniejsze postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej.

Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/754880