Zakup wraz z dostawą dwóch głowic do koszenia krzaków i traw na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz.: 10:00

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania:

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, ponowny wybór najkorzystniejszej oferty: