Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 04.04.2022 r. godz.: 11:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dn. 04.04.2022 r.

Wynik postępowania: