Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie – II postępowanie.

Termin składania ofert: 17.05.2024 r. godz.: 10:00

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Zawiadomienie o aktualizacji Załącznika nr 1A do Formularza Ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert: