Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 26.04.2024 r. godz.: 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: