Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 11.03.2021 r. godz: 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania