Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej w ciągu drogi powiatowej nr 3904N, ul. Kochanowskiego w Reszlu.

Termin składania ofert: 14.11.2023 r. godz.: 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: